Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nangangaral at gumagawa lamang ang isang tao para sa Panginoon?

1. Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nangangaral at gumagawa lamang ang isang tao para sa Panginoon? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Iibigin mo ang Panginoon mong D…

2019-09-28 18:44:32

Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?

2. Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng Diyos, sa isang mapayapang bu…

Pananampalataya sa Diyos 2019-09-28 18:44:05

Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos?

3. Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang magkagayo’y bumangon si Job, at hinapak ang kaniyang balab…

Pananampalataya sa Diyos 2019-09-28 18:43:41

"Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6)

Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng…

2018-05-10 22:25:58

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28

Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nangangaral at gumagawa lamang ang isang tao para sa Panginoon?

1. Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nangangaral at gumagawa lamang ang isang tao para sa Panginoon? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Iibigin mo ang Panginoon mong D…

2019-09-28 18:44:32

Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?

2. Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung tinatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng Diyos, sa isang mapayapang bu…

Pananampalataya sa Diyos 2019-09-28 18:44:05

Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos?

3. Ano ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At ano ang tunay na patotoo ng pananampalataya sa Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang magkagayo’y bumangon si Job, at hinapak ang kaniyang balab…

Pananampalataya sa Diyos 2019-09-28 18:43:41

"Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6)

Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng…

2018-05-10 22:25:58

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28