Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan

Bilis

Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan

I

Tinitingnan ng Diyos ang paglalang, nagbabantay,

araw-araw, nagmamasid.

Mapagkumbabang itinatago ang Kanyang Sarili,

tinitikman ang buhay ng tao,

Tinitingnan ang bawat gawa ng tao.

Sino ang tunay na naghandog ng kanilang sarili sa Diyos?

Sino ang humabol kailanman sa katotohanan?

Sino ang masigasig na nakatanggap sa Diyos,

iningatan ang mga pangako na ginawa,

at sinunod ang kanilang tungkulin sa Diyos?

Sino ba ang nagpapahintulot sa Diyos na tumira sa loob nila?

Sino ang nagpahalaga sa Diyos

tulad ng kanilang sariling buhay?

Sino ang kailanman nakakita ng Kanyang ganap na pagka-Diyos,

o nahandang hipuin ang Diyos Mismo?

Kapag ang mga tao ay lumubog sa tubig,

inililigtas sila ng Diyos.

Kapag 'di nila kayang harapin ang buhay,

iniaangat sila ng Diyos

at binibigyan sila ng lakas ng loob upang mabuhay muli,

at binibigyan sila ng pangalawang pagkakataon.

Upang Siya'y tatanggapin nila bilang kanilang pundasyon.

Kapag sumuway sila,

tinatanggap ng Diyos ang pagkakataong ito

upang ipakilala ang Kanyang Sarili sa kanila.

II

Nakikita ng Diyos ang lumang likas ng mga tao,

at sa awa ay nagbibigay-daan sa kanila

ng pagkakataong magsisi

at tumanggap ng isang bagong pagsisimula.

Hangga't mayroon silang isang hininga na natitira,

Ililigtas sila ng Diyos mula sa kamatayan.

Ilang beses na nakita ng mga tao ang

Kanyang mga kamay na umaabot?

Gaano kadalas ang kabaitan sa Kanyang mga mata?

At nadama ang lahat habang may ngiti sa Kanyang mukha?

At ilang beses na nasaksihan nila ang Kanyang galit

o kamahalan?

Kapag ang mga tao ay lumubog sa tubig,

inililigtas sila ng Diyos.

Kapag 'di nila kayang harapin ang buhay,

iniaangat sila ng Diyos

at binibigyan sila ng lakas ng loob upang mabuhay muli,

at binibigyan sila ng pangalawang pagkakataon.

Upang Siya'y tatanggapin nila bilang kanilang pundasyon.

Kapag sumuway sila,

tinatanggap ng Diyos ang pagkakataong ito

upang ipakilala ang Kanyang Sarili sa kanila.

III

Bagaman ang mga tao ay hindi kailanman nakilala Siya,

Hindi kailanman inabuso ng Diyos ang kanilang mga kahinaan;

Isinasaalang-alang Niya ang kanilang paghihirap

na may simpatiya,

kinakastigo lamang sila kapag sila'y tumalikod.

Kapag ang mga tao ay lumubog sa tubig,

inililigtas sila ng Diyos.

Kapag 'di nila kayang harapin ang buhay,

iniaangat sila ng Diyos

at binibigyan sila ng lakas ng loob upang mabuhay muli,

at binibigyan sila nang pangalawang pagkakataon.

Upang Siya'y tatanggapin nila bilang kanilang pundasyon.

Kapag sumuway sila,

tinatanggap ng Diyos ang pagkakataong ito

upang ipakilala ang Kanyang Sarili sa kanila.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Mga Taong Nabubuhay Sa Gayon Karuming Lupain

Sumunod:Sino ang Nakaayon sa Diyos