Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

89 Dahil sa Pag-ibig

Dahil sa pag-ibig,

nilikha ng Diyos ang tao at inalagaan sila,

naglabas ng mga kautusan upang gabayan

ang mga buhay ng tao sa lupa,

naging tao, ipinagkaloob ang Kanyang buhay

upang tubusin ang tao.

Ang kaligtasan sa krus ay lumalaganap sa buong mundo.

Dahil sa pag-ibig,

ginugugol ng Diyos ang sarili Niya para sa tao,

walang reklamo o anumang pagsisisi,

idinidilig ang lahat ng Kanyang pagmamahal

sa buong mundo,

gumagawa upang gabayan at iligtas ang tiwali.

Oh Diyos! Lahat ng ipinakita sa Iyong gawain,

lahat ng ipinakita sa Iyong mga salita ay pag-ibig.

Ang Iyong pag-ibig ay hindi lang biyaya at awa,

ngunit higit pa, pagkastigo at paghatol.

Oh Diyos! Ang Iyong paghatol at pagkastigo

ay ang pinakatunay na pagmamahal,

pinakamabuting pagliligtas.

Pinaparangalan namin ang Iyong banal,

matuwid na pagmamahal,

at karapat-dapat Ka sa aming walang-hanggang papuri.

Dahil sa pag-ibig, ang Diyos ay naging tao,

sa mga huling araw

sa lupain ng malaking pulang dragon.

Dahil sa pag-ibig, tinitiis ng Diyos ang pagtanggi,

paninirang-puri,

nagdurusa ng matitinding paghihirap, pag-uusig.

Dahil sa pag-ibig,

mapagpakumbabang nabubuhay ang Diyos

kasama ng tiwaling tao,

nagsasalita ng katotohanan,

nagdadala sa daan ng buhay na walang-hanggan,

hinahatulan ang makasatanas na kalikasan

ng tao sa mga salita,

sinusubok, pinipino, tinatabas upang linisin ang tiwali.

Oh Diyos! Lahat ng ipinakita sa Iyong gawain,

lahat ng ipinakita sa Iyong mga salita ay pag-ibig.

Ang Iyong pag-ibig ay hindi lang biyaya at awa,

ngunit higit pa, pagkastigo at paghatol.

Oh Diyos! Ang Iyong paghatol at pagkastigo

ay ang pinakatunay na pagmamahal,

pinakamabuting pagliligtas.

Pinaparangalan namin ang Iyong banal,

matuwid na pagmamahal,

at karapat-dapat Ka sa aming walang-hanggang papuri.

Dahil sa pag-ibig, dinadala ng Diyos ang mga tao,

ang mga bagay sa paglilingkod

upang maaari naming matamo ang katotohanan at buhay.

Dahil sa pag-ibig, hinahatulan kami ng Diyos

upang maaari naming

itakwil ang kapangyarihan ni Satanas,

makamit ang kaligtasan.

Oh Diyos! Lahat ng ipinakita sa Iyong gawain,

lahat ng ipinakita sa Iyong mga salita ay pag-ibig.

Ang Iyong pag-ibig ay hindi lang biyaya at awa,

ngunit higit pa, pagkastigo at paghatol.

Oh Diyos! Ang Iyong paghatol at pagkastigo

ay ang pinakatunay na pagmamahal,

pinakamabuting pagliligtas.

Pinaparangalan namin ang Iyong banal,

matuwid na pagmamahal,

at karapat-dapat Ka sa aming walang-hanggang papuri.

Sinundan:Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos

Sumunod:Pag-ibig ng Diyos Pumapaligid sa Puso Ko

Baka Gusto Mo Rin