Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

948 Paano Mo Masusunod ang Landas sa Kaligtasan

1 Sa iyong pananampalataya, kung nais mong magkamit ng kaligtasan, ang pinakamahalaga ay kung may takot ka sa Diyos at kung may lugar sa puso mo ang Diyos. Kung hindi kaya ng puso mong mabuhay sa harap ng Diyos o kung walang relasyon o ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos, hindi ka kailanman ililigtas. Ang landas mo sa kaligtasan ay mahahadlangan; makakarating ka sa isang lugar na walang labasan. Magiging walang silbi ang paniniwala mo sa Diyos kung umiiral ito sa pangalan lang, hindi magiging mahalaga gaano man karaming teorya ang kaya mong sabihin o gaano ka man nagdusa. Sasabihin ng Diyos, “Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng masama.” Mauuri ka bilang isang gumagawa ng masama.

2 Sinusunod mo si Satanas at ang mga demonyo. Ikaw ang sarili mong panginoon. Sa kahuli-hulihan, ang ganitong mga tao ay aalisin, kasusuklaman, tatanggihan, at parurusahan ng Diyos. Hindi inililigtas ng Diyos ang ganitong mga tao. Tanging kapag tinatanggap ng mga tao na ang Diyos ang kanilang Panginoon at Namumuno, tanging kapag tinatanggap nilang ang Diyos ang katotohanan, ang pinagmumulan ng paraan at buhay ng tao, at tanging kapag ang lahat ng ginagawa nila at bawat landas na tinatahak nila ay nauugnay sa katotohanan, at sa Diyos, at sa pagsunod sa Diyos, at sumusunod sa paraan ng Diyos—saka lang sila maliligtas. Kung hindi, hahatulan sila ng Diyos.

Hango sa “Tanging Kapag Namumuhay Ka sa Harapan ng Diyos sa Lahat ng Sandali Makalalakad Ka sa Landas ng Kaligtasan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Hanapin ang Katotohanan sa Lahat ng Bagay

Sumunod:Ang Paggawa Nang Walang Ingat ay Hindi Pagganap ng Tungkulin

Kaugnay na Content