I. Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na si Cristo ang Diyos na Nagpapakita sa Katawang-tao, at na Siya Mismo ang Diyos

Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)

Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos

I

Diyos na nagkakatawang tao'y tinatawag na Cristo, ang Cristong makapagbibigay ng katotohana'y Diyos. Hindi kalabisang sabihin nang gayon. Dahil angkin N'ya ang diwa ng Diyos. Angkin N'ya ang disposisyon ng Diyos at dunong sa gawa N'ya, na di-maabot ng tao. Yaong tinatawag ang sarili na Cristo pero di magawa ang gawain ng Diyos ay mga mandaraya, 'di katagala'y babagsak lahat. Sapagka't kahit tinatawag nila ang sarili na Cristo, ala silang taglay alinmang diwa ni Cristo.

II

Si Cristo ay di lang pagpapakita ng Diyos sa lupa, ngunit ang katawang-tao mismo ng Diyos, habang tinatapos ang Gawain N'ya sa mga tao, sa mga tao. Ang katawang taong ito'y di mapapalitan ninuman. Kayang dalhin ang Gawain ng Diyos sa lupa. Hinahayag disposisyon ng Diyos, kinakatawan ang Diyos at nagtutustos ng buhay sa tao. 'Di maipaliwanag ng tao, ang pagiging tunay ni Cristo, Diyos lamang ang may sagot at ang magpapasya. Kaya, kung talagang nais mong makita ang daan ng buhay, dapat mo munang kilalanin, na sa pagpunta sa mundo ng tao na ibinibigay N'ya sa tao ang daan ng buhay. Sa mga huling araw na dumarating S'ya sa mundo para ibigay sa tao ang daan ng buhay. Sa pagpunta niya sa mundo binigay niya daan ng buhay sa tao. Hindi ang nakaraan. Nangyayari ito ngayon.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video