II. Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na "Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay

Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay

I

Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman; bagay na di madaling kunin ng kahit na sino. Dahil buhay ay sa Diyos lang nagmumula, Diyos lang ang may diwa ng buhay, Diyos lang ang may landas ng buhay. Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay, at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay. Mula sa paglikha ng mundo, maraming gawaing nagawa ang Diyos na kasama ang sigla, na nagbibigay ng buhay sa tao; Nagbayad Siya nang mahal upang tao'y makatamo ng buhay. Dahil ang Diyos Mismo ang walang hanggang buhay; Siya ang daan upang tao'y muling mabuhay.

II

Kailanma'y Diyos di-nawalay sa puso ng tao, Siya'y laging kasama nila. Siya ang pwersa ng kanilang pamumuhay, at ang pundasyon ng kanilang pag-iral; Siya'y masaganang deposito para tao'y mabuhay. Siya'ng dahilan na tao'y muling ipanganak, at pinapalakas silang ipamuhay ang tungkulin. Diyos lang Mismo ang may diwa ng buhay, Diyos lang ang may landas ng buhay. Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay, at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay. Dahil sa kapangyarihan at di nabibigong pwersa ng buhay Niya, tao'y nabuhay ng sali't salinlahi.

III

Kapangyarihan ng buhay ng Diyos, suporta sa tao'y patuloy; Nagbayad ang Diyos ng halaga na kailanman tao'y di-naibigay. Pwersa ng buhay ng Diyos ay nananaig sa lahat; at nangingibabaw ito sa lahat ng kapangyarihan. Buhay Niya'y walang-hanggan, kapangyarihan Niya'y di-pangkaraniwan. Walang nilalang o kaaway ang dadaig sa Kanyang pwersa ng buhay, na umiiral at nagliliwanag sa anumang oras at lugar. Diyos lang Mismo ang may diwa ng buhay, Diyos lang ang may landas ng buhay. Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay, at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay. Langit at lupa ma'y magbagong lubos, kailanma'y hindi ang buhay ng Diyos. Lahat ma'y mawawala, buhay ng Diyos mananatili, dahil ang Diyos ang puno at ugat ng pag-iral ng lahat ng bagay, dahil ang Diyos Mismo ang walang-hanggang buhay.

IV

Buhay ng tao sa Diyos nagmumula, umiiral ang langit dahil sa Diyos, at lupa'y umiiral dahil sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos. Walang nabubuhay ang makakadaig sa kapangyarihan ng Diyos, at walang lakas ang makatatakas sa sakop ng kapamahalaan ng Diyos. Diyos lang ang may diwa ng buhay, Diyos lang Mismo ang may landas ng buhay. Kaya Diyos lang ang pinagmumulan ng buhay, at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay. Dahil dito, maging sinuman sila, sangkatauha'y dapat magpasakop sa dominyon ng Diyos, mabuhay sa ilalim ng utos Niya. Walang makakatakas, walang makakatakas, makakatakas sa kontrol Niya. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區! https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video