I. Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na si Cristo ang Diyos na Nagpapakita sa Katawang-tao, at na Siya Mismo ang Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya

Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya

Ang diwa ni Cristo ay nalalaman sa gawa't pagpapahayag Niya. May isang pusong totoo, ginaganap Niya 'yong pinagkatiwala, sinasamba ang Diyos sa langit at hinahanap ang kalooban ng Ama. Nalalaman 'to sa diwa't natural na pagbubunyag Niya. Natural na pagpapahayag Niya'y hindi panggagaya, o mula sa mga taong pag-aaral ng tao. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas. Ang mga ito'y hindi natututunan, bagkus ito'y likas.

Maaaring ikaila ng tao ang gawa, pagpapahayag at pagkatao Niya, o ang normal na buhay Niya bilang tao, pero hindi ang Kanyang pusong tunay 'pag sinasamba ang Diyos sa langit. Walang magkakaila pagparito Niya'y upang tupdin ang kalooban ng Ama. O ang sinsiridad Niyang hanapin ang Diyos Ama. Maaaring 'di kanais-nais ang Kanyang larawan sa pandama, ang pananalita Niya'y maaaring di kagila-gilalas, gawa Niya'y maaaring hindi nakakayanig sa langit at lupa, tulad ng inaakala ng imahinasyon ng tao. Pero Siya nga si Cristo, na tumutupad sa kalooban ng Ama, may tunay na puso, ganap na pagsuko at pagsunod hanggang kamatayan. Ito'y dahil ang diwa Niya'y yaong diwa ng Cristo. Katotohanang ito'y mahirap paniwalaan ngunit umiiral. Katotohanang mahirap paniwalaan ngunit umiiral. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video