Marami pang Magagandang Nilalaman

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Ang Diyos ay ang simula at ang wakas

Ang Diyos ay ang Simula, Ang Diyos ay ang Simula, Ang Diyos ay ang Simula, at ang Wakas, at ang Wakas, at ang Wakas. Ang Diyos ay ang Tagahasik, Ang Diyos ay ang Tagahasik, Ang Diyos ay ang Tagahasik, at ang Tagaani (ang Tagaani).

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani. Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani. Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas; ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

Hayagang naging laman ang Diyos para sa layunin ng paghahatid sa bagong kapanahunan, at, siyempre, nang maghatid Siya sa bagong kapanahunan, Sabay Niya ring tinapos ang naunang kapanahunan. Ang Diyos ay ang Simula (Ang Diyos ay ang Simula) at ang Wakas (at ang Wakas); Siya Mismo ang gumawa ng Kanyang gawain at kaya dapat Siya Mismo ang magtapos ng unang kapanahunan. Iyon ang patunay na tinalo Niya si Satanas (tinalo Niya si Satanas ) at nilupig ang mundo, ang patunay na nilupig Niya ang mundo. Ha! Ha! Ha! Ha! Tuwing gumagawa Siya Mismo sa gitnang tao, ito ay simula ng isang bagong labanan. Kung walang pagsisimula ng bagong gawain, natural na walang pagtatapos ng luma. At walang konklusyon ng luma ang patunay na ang pakikipagdigma kay Satanas, na ang pakikipagdigma kay Satanas ay magtatapos pa lang. (Ha!)

Tanging kung ang Diyos Mismo ang dumating sa mga tao at magdadala ng bagong gawain ay doon lamang ganap na makakalaya ang tao mula sa sakop ni Satanas, sa sakop ni Satanas, at makakuha ng isang bagong buhay at bagong simula. Kung hindi, maninirahan magpakailanman ang tao sa lumang kapanahunan at maninirahan magpakailanman sa ilalim ng lumang impluwensya ni Satanas, ilalim ng lumang impluwensya ni Satanas. Ha! Ha! Ha! Ha! Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos, may bahagi ng tao na napapalaya, at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan. Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay, ay tagumpay para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Sa bawat kapanahunan na pinamunuan ng Diyos, may bahagi ng tao na napapalaya, at sa gayon lumalago ang tao kasama ang gawain ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan. Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Wakas Ang Diyos ay ang Tagahasik at ang Tagaani.

mula sa Ang Salita'y Nagpakita sa Katawang-tao

Marami pang Magagandang Nilalaman

Kaugnay na mga Video