1. Tunay na Pananampalataya ba sa Diyos ang Pananalig sa Isang Malabong Diyos sa Langit at Hindi kay Cristo na Nagkatawang-tao?

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan

D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan

I

Ngayon ang araw, kita mo ba? 'Di simpleng bagay Diyos dumating sa gitna ng tao upang tao'y iligtas, talunin si Satanas, kaya Diyos nagkatawang-tao. Kung di rito, di S'ya gagawa sa Sarili N'ya. D'yos nagkatawang-tao upang si Satanas ay labanan at akayin ang tao, na lama'y naging tiwali't nais iligtas ng D'yos. D'yos muling nagkatawang-tao upang talunin si Satanas, at tao'y iligtas. D'yos lang makalalaban kay Satanas sa Espiritu o sa katawang-tao.

II

Anghel di makalalaban, walang kapangyarihan. At taong tiwali'y walang kakayahan. Kaya D'yos nagkatawang-tao nang sa tao'y maging buhay, gumawa sa kanila't sila'y iligtas, ng likas N'yang pagkakakilanlan, at gawaing dapat N'yang gawin. Labana'y magpapatuloy, magpakailanman, kung Diyos di nagkatawang-tao. Kung sa Espiritu ng Diyos o tao lang, walang magiging daan. Ang Diyos ay nagkatawang-tao upang labanan si Satanas. Saka lamang tao'y maliligtas. Sa gayon lang magagapi si Satanas. Sa gayon lang plano nito'y masasaway. Kung tao ang s'yang lalaban, tatakas lang s'yang walang kaayusan. Tiwaling disposisyon ng tao ay di kayang mabago. Tao'y di maililigtas ng tao sa krus, ni malulupig sangkatauhang suwail. Magagawa lang ng tao ang lumang gawa, o walang ugnayan sa pagtalo kay Satanas.

III

Tao'y dapat tumalima't sumunod. Di nila kayang dalhin bagong kapanahunan, ni kayang labanan si Satanas. Talo si Satanas 'pag D'yos sa tao'y nalulugod. Pagka't bawa't bagong labana't kapanahunan, D'yos Mismo ang gumagawa, pangunahan ang kapanahuna't buksan ang bagong daan, tao'y dinadala sa mas mabuting kinasasaklawan. D'yos nagkatawang-tao upang si Satanas ay labanan at akayin ang tao, na lama'y naging tiwali't nais ng D'yos na iligtas. D'yos muling nagkatawang-tao upang talunin si Satanas, at tao'y iligtas. D'yos lang makalalaban kay Satanas sa Espiritu, o sa katawang-tao. mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video