Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

311 Walang Hanggang Pananabik

Lumilipas ang panahon, maikli ang buhay, nguni’t ang pag-ibig Mo sa sangkatauhan ay walang hanggan.

Ang karagatan ay nagiging bukirin, napakaraming mga pagbabago sa mundo, nguni’t ang katuriwan at katapatan Mo ay tatagal magpakailanman.

Ang tinig Mo ay banayad at marilag; Ikaw ang katotohanan at ang buhay, at ito’y hinding-hindi magbabago.

Dati’y mahina ako, naliligaw at walang direksyon, nguni’t ang mga Salita Mo ang patnubay ko sa bawat yugto ng buhay.

Ikaw na nasa akin ang nagpapatatag at nagdudulot ng kapayapaan; ang mga salita Mo ang nagpapalakas sa puso ko.

Nagmamalasakit Ka sa akin sa bawat pagkakataon; ang mga salita Mo ang gabay ko sa pagpasok sa kaharian.

Pagpapala ang hatol Mo; proteksyon ang pagkastigo mo.

Ang matigas Mong mga salita ang tumatagos sa puso ko, at bagama’t tinitiis ko ang mga pagsubok, nalilinis naman ako.

Tinapay ang pagdurusa, tubig ang paghihirap, at lumalakad akong kasama Ka sa daan patungo sa kaharian.

Mabato ang daan, nguni’t dahil Ikaw ay nasa tabi ko, wala akong takot, gaano man katindi ang sakit.

Ang mga salita ng katotohanan ang nangangalaga sa akin sa araw at gabi; binabantayan Mo ako sa mahabang gabi.

Gaano man kamahal ang halaga na dapat kong bayaran, isa itong pagpapala; gaano man karaming luha ang iluha ko, ang mga ito ay lubhang matamis.

Si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay; hinding-hindi ako mag-aalinlangan sa pagsunod at pagpapatotoo kay Cristo!

Sinundan:Labis na Pananabik sa Diyos

Sumunod:Pananabik sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin