Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

28. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng gawain ng masasamang espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Dapat mong maunawaan kung anong mga bagay-bagay ang nagmumula sa Diyos at anong mga bagay-bagay ang nagmumula kay Satanas. Ang mga bagay-bagay na nagmumula sa Diyos ay nagsasanhi sa iyo na maging napakalinaw pa tungkol sa mga pangitain, at sinasanhi ng mga ito na ikaw ay maging palapit nang palapit sa Diyos, seryosong nagbabahagi ng pag-ibig sa mga kapatid na lalaki at babae; kaya mong magpakita ng konsiderasyon tungo sa pasanin ng Diyos, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay hindi nagsasawa; mayroong daan sa harap para iyong lakaran. Ang mga bagay na nagbubuhat kay Satanas ay nagsasanhi sa iyo upang mawalan ng mga pangitain at lahat ng mayroon ka nang una ay wala na; napapawalay ka sa Diyos, wala kang pag-ibig para sa mga kapatid na lalaki at babae at mayroon kang pusong puno-ng-pagkamuhi. Ikaw ay nagiging desperado, hindi mo na nais ipamuhay ang buhay-iglesia, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay naglaho na. Ito ay gawa ni Satanas at siya ring bunga na dala ng gawa ng mga masasamang espiritu.

mula sa “Ang Ikadalawampu’t-dalawang Pagbigkas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu, ang tao ay nagiging lalong higit na normal, at ang kanyang pagkato ay nagiging lalong higit na normal. Ang tao ay may nadaragdagang pagkakaalam ng kanyang disposisyon, na ginawang tiwali ni Satanas, at ng kakanyahan ng tao, at mayroon siyang higit na pananabik sa katotohanan. Na ang ibig sabihin, ang buhay ng tao ay lumalago nang lumalago, at ang tiwaling disposisyon ng tao ay nakakayanan ang parami nang paraming mga pagbabago-ang lahat ng ito ay ang kahulugan ng ang Diyos ay nagiging buhay ng tao. Kung ang isang daan ay walang kakayahang ibunyag ang gayong mga bagay na siyang kakanyahan ng tao, walang kakayahang baguhin ang disposisyon ng tao, at higit pa rito, hindi kayang dalhin siya sa harap ng Diyos o bigyan siya ng tunay na pagkaunawa sa Diyos, at nagsasanhi pa sa kanyang pagkatao na maging lalo pang mas mababa at ang kanyang katinuan ay mas nagiging hindi normal, kung gayon ang daang ito ay hindi ang tunay na daan, at maaaring ito ay gawain ng masamang espiritu, o ang lumang daan. Sa madaling sabi, hindi ito maaaring ang gawain ng Banal na Espiritu sa kasalukuyan.

mula sa “Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay tungkol lahat sa pagbibigay-kakayahan sa mga tao na makakuha ng mga pakinabang; ito ay tungkol lahat sa pagtatayo sa mga tao; walang gawain na hindi nagiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Kahit ang katotohanan ay malalim o mababaw, at kahit ano ang kakayahan ng mga tumatanggap sa katotohanan, anuman ang ginagawa ng Banal na Espiritu, ito ay kapaki-pakinabang lahat sa mga tao.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay isang anyo ng maagap na paggabay at positibong pagliliwanag. Hindi nito pinahihintulutan ang tao na maging walang kibo. Sila ay dinadalhan nito ng kaaliwan, binibigyan sila ng pananampalataya at katatagan at nagagawa nito na maghangad silang maging ginagawang perpekto ng Diyos. Kapag gumagawa ang Banal na Espiritu, nagagawa ng mga tao na aktibong pumasok; hindi sila walang kibo o pinipilit, ngunit mga maaagap. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang mga tao ay nagagalak at handa, at sila ay nakahandang sumunod, at masayang magpakumbaba ng kanilang mga sarili, at bagamat sila ay nasasaktan at marupok sa loob, mayroon silang katatagan na makipagtulungan, nagtitiis silang may kagalakan, nagagawa nilang sumunod, at sila ay walang bahid ng kalooban ng tao, walang bahid ng pag-iisip ng tao, at tiyak na walang bahid ng mga pagnanasa at mga pagbubuyo ng tao. Kapag nararanasan ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu, sila ay lalo pang banal sa loob. Isinasabuhay niyaong mga nagtataglay ng gawain ng Banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng kanilang mga kapatid, at nagagalak sa mga bagay na ikinagagalak ng Diyos, at kinasusuklaman ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang mga tao na inaantig ng gawain ng Banal na Espiritu ay mayroong normal na pagkatao, at sila ay nagtataglay ng pagkatao at palaging hinahangad ang katotohanan. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa loob ng mga tao, ang kanilang mga kalagayan ay painam nang painam, at ang kanilang pagkatao ay lalong mas nagiging normal, at bagamat ang ilan sa kanilang pakikipagtulungan ay maaari mang maging hangal, ang kanilang mga pagganyak ay tama, ang kanilang pagpasok ay positibo, hindi nila tinatangkang makagambala, at walang masamang pag-iisip sa loob nila. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay normal at totoo, ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa tao alinsunod sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at nililiwanagan Niya at ginagabayan sa tao alinsunod sa totoong paghahangad ng normal na mga tao. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa mga tao, ginagabayan Niya sila at nililiwanagan alinsunod sa mga pangangailangan ng normal na mga tao, naglalaan Siya para sa kanila batay sa kanilang mga pangangailangan, at positibo Niyang ginagabayan at nililiwanagan sila batay sa kung ano ang wala sa kanila, at sa kanilang mga kakulangan; kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang gawaing ito ay naaayon sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at sa totoong buhay lamang nagagawang makita ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung, sa kanilang pang-araw-araw na mga buhay, ang mga tao sa isang positibong kalagayan at mayroong isang normal na espirituwal na buhay, kung gayon tinataglay nila ang gawain ng Banal na Espiritu. Sa gayong kalagayan, kapag kinakain nila at iniinom ang mga salita ng Diyos mayroon silang pananampalataya, kapag sila ay nananalangin sila ay inspirado, kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa kanila sila ay hindi nagsasawalang-kibo, at habang nangyayari ito sa kanila nagagawa nilang makita ang mga aral na hinihiling sa kanila ng Diyos na matutunan, at sila ay hindi pasibo o mahina, at bagamat mayroon silang totoong mga kahirapan, nakahanda silang sundin ang lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos.

…………

Anong gawain ang nagmumula kay Satanas? Sa gawain na nagmumula kay Satanas, ang mga pananaw sa mga tao ay malabo at mahirap unawain, at sila ay walang normal na pagkatao, ang mga pagganyak sa likod ng kanilang mga pagkilos ay mali, at bagamat nais nilang ibigin ang Diyos, palaging mayroong mga bintang sa gitna nila, at ang mga bintang at mga saloobing ito ay palaging nanghihimasok sa loob nila, pinipigilan ang paglago ng kanilang buhay, at pinahihinto sila mula sa pagkakaroon ng normal na mga kalagayan sa harap ng Diyos. Na ang ibig sabihin, sa sandaling mayroong gawain ni Satanas sa gitna ng mga tao, ang kanilang mga puso ay hindi maaaring maging panatag sa harap ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sarili, ang tanawin ng isang pagtitipon ay nagtutulak sa kanila na magnais na lumayo, at hindi nila nagagawang ipikit ang kanilang mga mata kapag nananalangin ang iba. Sinisira ng gawain ng masasamang espiritu ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos, at binabalisa ang dating mga pananaw ng mga tao at ang landas na pinasukan ng kanilang buhay, sa kanilang mga puso hindi sila kailanman maaaring maging malapit sa Diyos, palaging nangyayari ang mga bagay na nagdudulot ng pagkagambala sa kanila at iginagapos sila, at ang kanilang mga puso ay hindi nakasusumpong ng kapayapaan, walang iniiwang lakas sa kanilang pag-ibig sa Diyos, at pinalulubog pababa ang kanilang mga espiritu. Ang gayon ay ang mga pagpapakita ng gawain ni Satanas. Ang gawain ni Satanas ay ipinapakita sa mga sumusunod: hindi nagagawang makapanindigan at maging saksi, nagiging sanhi upang ikaw ay maging isang tao na makasalanan sa harap ng Diyos at yaong walang katapatan tungo sa Diyos. Sa panghihimasok mula kay Satanas, nawawala mo ang pag-ibig at katapatan tungo sa Diyos sa loob mo, ikaw ay tinanggalan ng isang normal na kaugnayan sa Diyos, hindi mo hinahangad ang katotohanan, o ang pagsulong ng sarili mo, ikaw ay umuurong, at nagiging walang kibo, pinalalayaw mo ang sarili mo, nagbibigay ka ng kalayaan sa paglaganap ng kasalanan, at hindi namumuhi sa kasalanan; tangi sa roon, ginagawa kang napakasama ng panghihimasok ni Satanas, nagiging sanhi ito upang ang pag-antig ng Diyos ay maglaho sa loob mo, at itinutulak kang magreklamo tungkol sa Diyos at kalabanin Siya, nag-aakay sa iyo upang kuwestiyunin ang Diyos, at mayroon pang panganib na iiwanan mo ang Diyos. Ang lahat ng ito ay gawain ni Satanas.

mula sa “Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kaya mula sa mga paraang ito na kung saan gumagawa ang Diyos, anong uri ng ugnayan ang nararamdaman mo na mayroon ka sa Diyos? … Kapag ginagabayan ka ng Diyos, kapag naglalaan Siya para sa iyo, tinutulungan ka at sinusuportahan ka, nararamdaman mo ang Kanyang pagkamabait, Kanyang pagiging kapita-pitagan, nararamdaman mo kung gaano Siya kaakit-akit, gaano kainit. Subalit kapag sinisi Niya ang iyong katiwalian, o kapag hinusgahan at dinisiplina ka dahilan sa pagrerebelde mo sa Kanya, anong paraan ang ginagamit ng Diyos? Sinisisi ka ba Niya sa pamamagitan ng mga salita? (Oo.) Dinidisiplina ka ba Niya sa pamamagitan ng iyong kapaligiran at sa pamamagitan ng mga tao, mga pangyayari at mga bagay? (Oo.) Sa gayon anong antas nakarating ang disiplinang ito? (Sa antas na maaaring matiis ng tao.) Ang Kanya bang antas ng pagdisiplina ay nakarating na sa parehong punto na kung saan sinasaktan ni Satanas ang tao? (Hindi.) Ang Diyos ay gumagawa sa isang banayad, mapagmahal, maselan at mapangalagang paraan, isang paraan ng lalo nang sukat at tama. Ang Kanyang paraan ay hindi nagdudulot sa iyo nang matinding mga emosyon tulad ng, "Dapat pumayag ang Diyos na gawin ko ito" o "Ipinapagawa sa akin iyon ng Diyos." Ang Diyos ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng ganoong uri nang matinding pag-iisip o matinding mga damdamin na ginagawa ang mga bagay na hindi makakayanan. Hindi ba ganito ang kaso? (Oo.) Kahit na tinanggap mo ang mga salita ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, ano ang iyong nararamdaman samakatwid? Kapag nararamdaman mo ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos, ano ang nararamdaman mo samakatwid? Nararamdaman mo ba ang hindi nakakapanakit na pagka-Diyos ng Diyos? (Oo.) Nararamdaman mo ba ang pagkalayo mo sa Diyos sa ganitong mga pagkakataon? Nakakaramdam ka ba ng takot sa Diyos? (Hindi.) Sa halip, nararamdaman mo ang may-takot na paggalang sa Diyos. Nararamdaman ba ng mga tao ang lahat ng mga ito dahil lamang sa gawa ng Diyos? (Oo.) …

Anong uri ng kinatawang tampok ang ipinapakita sa pamamagitan ng gawa ni Satanas sa tao? … (Lahat nang ginagawa nito ay ginagawa upang saktan ang tao.) Gumagawa ito ng mga bagay upang saktan ang tao. Paano nito sinasaktan ang tao? Maaari mo bang ipakita sa Akin nang mas partikular at sa mas detalyado? (Ito ay nangsusulsol, nanghihikayat at nanunukso sa tao.) Tama iyon, ipinapakita nito ang ilang mga anyo. May karagdagan pa? (Dinadaya nito ang tao.) Ito ay nandadaya, umaatake at nag-aakusa. Oo, lahat ng mga ito. Mayroon bang anumang higit pa? (Nagsasabi ito ng mga kasinungalingan.) Ang pandaraya at pagsisinungaling ay pinaka-natural kay Satanas. Madalas nitong gawin ito na ang kasinungalingan ay dumadaloy mula sa bibig nito na hindi nito kailangang mag-isip. May karagdagan pa? (Naghahasik ito ng pagtatalo.) Ang isang ito ay hindi gaanong mahalaga. May isasalarawan akong bagay sa inyo na sisindak sa inyo, ngunit hindi ko ginagawa ito upang takutin kayo. Ang Diyos ay gumagawa sa tao at ang tao ay itinatangi sa parehong saloobin ng Diyos at sa Kanyang puso. Salungat, itinatangi ba ni Satanas ang tao? Hindi nito itinatangi ang tao. Ano'ng nais nitong gawin sa tao? Nais nitong saktan ang tao, lahat nang iniisip nito ay tungkol sa pananakit sa tao. Hindi ba tama iyon? Kaya kapag pinag-iisipan nito ang pananakit sa tao, ginagawa ba nito ito sa isang minamadaling estado ng pag-iisip? (Oo.) Kaya, pagdating sa gawa ni Satanas sa tao, dito may dalawa akong salita na sapat na magsasalarawan nang malisyoso at masamang kalikasan ni Satanas, na maaaring tunay na hayaan ka na makilala ang pagka-kasuklam-suklam ni Satanas: Sa paglapit ni Satanas sa tao, palagi nitong nais na sapilitang "sakupin" at "ikabit" ang sarili nito sa bawat isa sa kanila upang maaari itong makarating sa punto na kung saan ito ay ganap na may pamamahala sa tao, sinasaktan ang tao, upang makamit nito ang layuning ito at mabangis na ambisyon. Ano ang ibig sabihin ng "sapilitang sakupin"? Nangyayari ba ito na may pagsang-ayon mo, o wala kang pagsang-ayon? Nangyayari ba ito na nalalaman mo, o nang hindi mo nalalaman? Ito ay ganap na wala kang alam! Sa mga sitwasyon na wala kang kamalayan, marahil kapag wala itong anumang nasasabi o marahil kapag ito ay walang nagawang anuman, kapag walang saligan, walang kaugnay na kahulugan, naroroon iyon sa paligid mo, pinapalibutan ka. Naghahanap ito ng isang pagkakataon na makapagsamantala, Pagkatapos ito ay sapilitang sasakop sa iyo, ikakabit ang sarili nito sa iyo, makakamit ang layunin nito na ganap na pamahalaan ka at saktan ka. Ito ay isang pinaka-tipikal na intensyon at pag-uugali sa paglaban ni Satanas sa Diyos para sa sangkatauhan.

mula sa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung sasabihin nila na ang Banal na Espiritu ay palagi nilang kasama, iyon ay magiging makatotohanan. Kung sasabihin nila na ang kanilang pag-iisip at diwa ay normal sa lahat ng mga pagkakataon, iyon ay magiging makatotohanan din, at ipakikita na ang Banal na Espiritu ay kasama nila. Kung sinasabi mo na ang Banal na Espiritu ay palaging gumagawa sa loob mo, na ikaw ay nililiwanagan ng Diyos at inaantig ng Banal na Espiritu sa bawat sandali, at magkakamit ng bagong kaalaman sa lahat ng pagkakataon, kung gayon ito ay hindi normal. Ito ay lubos na higit sa karaniwan! Nang wala ni kakatiting na pag-aalinlangan, ang gayong mga tao ay mga masasamang espiritu! Kahit kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa laman, may mga pagkakataon na kailangan Niyang magpahinga, at kailangang kumain-upang huwag sabihing wala ka. Yaong mga inalihan ng mga masasamang espiritu ay parang walang kahinaan ng laman. Nagagawa nilang pabayaan at isuko ang lahat ng bagay, sila ay walang kinikilingan, may kakayahang matiis ang pagdurusa, hindi sila nakadadama ni kakatiting na pagod, na parang napangibabawan nila ang laman.Hindi ba ito lubos na hindi karaniwan? Ang gawain ng masamang espiritu ay hindi karaniwan, at ang mga bagay na ito ay hindi maaaring makamit ng tao. Yaong mga hindi nakakakita sa pagkakaiba ay naiinggit kapag nakikita nila ang gayong mga tao, at sinasabi na ang kanilang paniniwala sa Diyos ay napakalakas at napakabuti at na sila ay hindi kailanman mahina. Sa katunayan, ito ang pagpapamalas ng gawa ng masamang espiritu. Iyon ay dahil sa ang mga tao na mayroong normal na kalagayan ay walang pagsalang nagtataglay ng mga kahinaan ng tao; ito ang normal na kalagayan ng mga yaong mayroong presensiya ng Banal na Espiritu.

mula sa “Pagsasagawa (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Ang pangunahing gawain ng Banal na Espiritu ay pagliliwanag at pagpapalinaw, ipinapaintindi sa isang tao ang mga salita ng Diyos, at pumasok sa mga salita ng Diyos; iyon ay, ito’y para gabayan ang mga tao sa kaunawaan ng katotohanan at pagpasok sa katotohanan, nagliliwanag at nagpapalinaw sa mga tao sa kalagitnaan ng lahat ng uri ng mga pagsubok, hinahayaan silang maintindihan ang kalooban ng Diyos. Siyempre, sa pamamagitan ng iba’t-ibang mga tao, bagay at layon ang Banal na Espiritu rin ay naglalantad ng mga tao, pinupungos sila, dinidisiplina sila, at pinaparusahan sila, na ang lahat ay may layunin ng pagdadala sa kanila sa kaligtasan. Nangingibabaw sa lahat ang Banal na Espiritu, inaayos ang lahat ng uri ng sitwasyon para mabago ang mga tao, pineperpekto sila. Sa gawain ng pagliligtas ng Diyos, kahit na ang gawain ng Banal na Espiritu ay iba-iba, ito’y nang walang eksepsiyon ay patungkol sa ilang paraan sa kaligtasan. Kahit na nakatago ang gawain ng Banal na Espiritu, at mukhang hindi naman talaga hindi makalupa sa panlabas, iyong may mga karanasan ay naiintindihan nang malinaw sa kanilang mga puso. Sa kabaligtaran, ang gawain ng masasamang espiritu ay pantastikong makamundo, ito’y nakikita, maaaring madama, at talagang hindi normal. Mula sa mga gawain ng masasamang espiritu, makikita na ang masasamang espiritu ay partikular na gustong ibunyag ang kanilang mga sarili, sila’y hindi kapani-paniwalang masama, nang walang katiting na bahid ng katotohanan. Kahit gaano pa karaming taon kumilos ang masasamang espiritu sa isang tao, ang kanilang tiwaling disposisyon ay hindi nagbabago kahit kaunti. Sa halip sila’y pababa nang pababa sa pagiging normal, nawawala pa ang normal na katuwiran ng tao. Ito ang resulta ng gawain ng masasamang espiritu. Ganito kung paano si Satanas at masasamang espiritu ng lahat ng uri ay tinitiwali ang mga tao, binibitag ang mga tao, at nililinlang ang mga tao. Sa huli, nagiging mga multo ang mga tao, at iyong mga tao na nalinlang ng masasamang espiritu ay ibinigay kay Satanas at nilamon. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, at mas maraming gawain ng Banal na Espiritu mayroon ang isang tao, mas lalo nilang naiintindihan ang katotohanan; panormal nang panormal ang kanilang pagkatao, at lalo silang nagiging tao. Sa huli makukuha nila ang pagliligtas ng Diyos, nagiging tao na taglay nang buo ang katotohanan at buong pagkatao. Ang pangunahing mga kaibahan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng masasamang espiritu ay: Kaya lang ng masasamang espiritu na tumiwali ng mga tao, bumitag ng mga tao, at sa huli ay gawin silang mga multo; ang gawain ng Banal na Espiritu ay dinadalisay ang tiwali sa kaligtasan, binibigyan sila ng katotohanan at lubos na pagkatao. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay maaaring gawing tunay na banal ang mga tao mula sa yaong natiwali ni Satanas at ibinilang sa gitna ng mga demonyo, at maaaring masabi ng isang tao, kailangan iyong mga natiwali na naging mga demonyo ni Satanas at ibalik sila sa pagiging mga tao. Ito ang kaibahan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng sa masasamang espiritu.

mula sa “Mga Resultang Makakamtan sa Pamamagitan ng Pagkakaroon ng Tunay na Pag-unawa sa Katotohanan” sa Koleksyon ng mga Sermon—Suplay para sa Buhay

Sa ibaba, tingnan natin ang ilan pang ibang mga malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng iba’t-ibang gawain ng masasamang espiritu at ang gawain ng Banal na Espiritu, at kung paano partikular na ipinahahayag ang mga ito. Pinipili ng Banal na Espiritu ang mga tao na naghahanap sa katotohanan, na nagtataglay ng konsensiya at katuturan, at na mayroong karangalan. Ito ang mga uri ng mga tao kung saan Siya gumagawa. Pinipili ng masasamang espiritu ang mga tao na tuso at kakatuwa, na walang pag-ibig para sa katotohanan, at na walang konsensiya o katuturan. Ang gayon ay ang mga tao kung kanino gumagawa ang masasamang espiritu. Ano ang ating nakikita kapag inihahambing natin yaong mga pinili para sa gawain ng Banal na Espiritu, at yaong mga pinili para sa masasamang espiritu? Nakikita natin na ang Diyos ay banal, at matuwid, na hinahangad niyaong mga pinili ng Diyos ang katotohanan, at nagtataglay ng konsensiya at katuturan, na sila ay may dangal, at iniibig yaong makatarungan. Yaong mga pinili ng masasamang espiritu ay tuso, sila ay makasarili at kasuklam-suklam, wala silang pag-ibig para sa katotohanan, sila ay walang konsensiya at katuturan, at hindi nila hinahangad ang katotohanan. Pinipili lamang ng masasamang espiritu ang negatibong mga bagay at yaong mga taong hindi tunay, mula dito nakikita natin na iniibig ng masasamang espiritu ang kasamaan at kadiliman, na nagpapakalayo sila mula sa yaong mga naghahangad ng katotohanan, at mabilis na nasasaniban yaong mga liko at tuso, na umiibig sa pagka-di-makatuwiran, at madaling nagagayuma. Yaong mga kung kanino piniling gumawa ng masasamang espiritu ay hindi maaaring maligtas, at mga inalis ng Diyos. Kailan, at laban sa kung anong pinagmulan, gumagawa ang masasamang espiritu? Sila ay gumagawa kapag ang mga tao ay napawalay nang napakalayo mula sa Diyos at naghimagsik laban sa Diyos. Ginagayuma ng gawain ng masasamang espiritu ang mga tao, at ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsasamantala kapag sila ay nagkakasala. Kapag ang mga tao ay nasa kanilang pinakamahina, lalo na kapag sila ay nasa matinding kapighatian sa kanilang mga puso, kapag sila ay naguguluhan at nalilito, sinasamantala ito ng masasamang espiritu na makatiyempo upang sila ay gayumahin at gawing tiwali, upang maghasik ng sigalot sa pagitan nila at ng Diyos. Mayroong isang panahon para sa gawain ng Banal na Espiritu: Kapag ang mga tao ay tumatawag sa Diyos, kapag ang kanilang mga puso ay ibinaling sa Diyos, kapag kailangan nila ang Diyos, kapag nagsisi sila sa Diyos, at kapag hinanap nila ang katotohanan, kung gayon ang Banal na Espiritu ay nagsisimulang gumawa sa kanila. Tingnan kung paano gumagawa ang bawat aspeto ng gawain ng Banal na Espiritu upang ligtas ang tao, kung paano Siya naghahanap ng mga pagkakataon upang iligtas ang tao, samantalang naghahanap ang masasamang espiritu para sa mga pagkakataon upang gawing tiwali at linlangin ang mga tao. Ang masasamang espiritu ay kasuklam-suklam at balakyot, sila ay tuso at saliwa, nilalayon ng lahat ng ginagawa ng mga ito na gawing tiwali ang tao, at saktan ang tao, at lamunin siya. Kapag ang mga tao ay nangangailangan, kapag sila ay agarang tumatawag sa Diyos, kapag hinihiling nila ang pagliligtas ng Diyos, at kapag gusto nilang lumapit sa Diyos sa kanilang mga puso, nagpapakita sa kanila ang Banal na Espiritu at ginagawa ang gawain ng pagliligtas. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang masasamang espiritu ay poot—malinaw sa iyo ito, oo? Ang tanging ginagawa ng masasamang espiritu ay ang lamunin at gawing tiwali ang tao, at ang lahat ng ginagawa ng Banal na Espiritu ay para sa pag-ibig at kaligtasan ng tao. Ang mga epekto ng gawain ng Banal na Espiritu ay upang dalisayin ang mga tao, upang iligtas sila mula sa katiwalian, upang tulutan silang makilala ang kanilang mga sarili at nakikilala si Satanas, upang magawang maghimagsik laban kay Satanas, upang magawang hangarin ang katotohanan, at upang sa bandang huli ay maisabuhay ang pagkakahawig sa tao. Gumagawa ng tiwali ang masasamang espiritu, dinudungisan, at binubulag ang mga tao, isinasadlak nito sila nang husto sa kasalanan, at nagdadala ng ibayong kapighatian sa kanilang mga buhay, at kaya kapag gumawa ang masasamang espiritu sa mga tao, sila ay tapos na; sa bandang huli, sila ay lalamunin ni Satanas, na siyang kalalabasan ng gawain ng masasamang espiritu. Ang epekto ng gawain ng Banal na Espiritu ay upang sa bandang huli ay iligtas ang mga tao, upang magawang maisabuhay nila ang isang totoong buhay, upang maging ganap na malaya at pinalaya, at tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Pagmasdan: Dinadala ng masasamang espiritu ang tao sa kadiliman, dinadala siya ng mga ito sa kailaliman; kinukuha ng Banal na Espiritu ang tao mula sa kadiliman, papunta sa liwanag, at patungo sa kalayaan. Nililiwanag at ginagabayan ng gawain ng Banal na Espiritu ang mga tao, binibigyan Niya sila ng mga pagkakataon, at kapag sila ay mahina at mayroong mga pagsalangsang dinadalhan sila ng kaaliwan. Tinutulutan Niya ang mga tao na makilala nila ang kanilang mga sarili, tinutulutan sila na hangarin ang katotohanan, at hindi Niya pinipilit ang mga tao na gumawa ng mga bagay, ngunit hinahayaan na sila mismo ang pumili sa kanilang landas, at sa bandang huli ay dinadala sila sa liwanag. Pinipilit ng masasamang espiritu ang mga tao na gumawa ng mga bagay at inuutusan sila tungkol dito. Ang lahat ng kanilang sinasabi ay hindi totoo at ginagayuma ang mga tao, nililinlang sila, at ginagapos sila; hindi nagbibigay ng kalayaan ang masasamang espiritu sa mga tao, hindi nito sila tinutulutan na pumili, pinipilit nito sila sa daan ng pagkawasak, at sa bandang huli ay ilulublob sila nang husto sa kasalanan, aakayin sila patungo sa kamatayan. Masdan yaong masasamang tao, yaong napakasamang uri ng mga tao: Hinihila nila ang iba sa abang kalagayan, hinihila nila ang mga ito sa mga krimen, at hinihila sila sa mga pasugalan. Sa bandang huli, pagkatapos nilang pinsalain ang mga sambahayan ng mga tao at kunin ang kanilang mga buhay, sila ay masaya, natapos ang kanilang gawain, at natamo nila ang kanilang layunin. Hindi ba sila mga demonyo? Samantalang yaong mga tunay na mabubuti at natatakot sa Diyos ay inaakay ang mga tao palapit sa Diyos, at inaakay sila sa paniniwala sa Diyos, sa pagkaunawa sa katotohanan, sa paghahangad ukol sa isang totoong buhay, at sa bandang huli magawang maisabuhay nila ang pagkakatulad sa isang tao. Kaylinaw ng pagkakaiba sa pagitan ng positibo at negatibong mga bagay na ito! Sa paghahambing sa mga pamantayan, mga pamamaraan, at ang pinakahuling epekto ng gawain ng Banal na Espiritu sa masasamang espiritung iyon, nakikita natin na inililigtas ng Diyos ang tao, iniibig ang tao, at ibinibigay sa tao ang katotohanan, na dinadala Niya ang tao sa liwanag, at sa bandang huli tinutulutan ang tao na pagpalain at maging isang totoong tao at maisabuhay ang tunay na buhay. Ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, iginagapos nito ang sangkatauhan, tinatangka nitong lamunin ang sangkatauhan, at sa bandang huli ay inaakay ang sangkatauhan sa kapahamakan at sa pagkawasak. Sa pamamagitan ng pagkaalam sa gawain ng Banal na Espiritu, nakikilala natin ang gawain ng masasamang espiritu at nakikilala ang katotohanan ukol sa katiwalian ni Satanas sa sangkatauhan. Sa kasalukuyan, sa ating paniniwala sa Diyos tayo ay may kamalayan sa kung ano ang dapat nating hangarin, na ang Diyos ay kaibig-ibig, at na dapat nating makilala ang Diyos, sambahin ang Diyos, at sundin ang Diyos. Mayroon tayong mga layunin sa ating mga buhay, at mayroon tayong pag-asa ukol sa kaligtasan. Ang mga ito ay ang mga epekto ng gawain ng Banal na Espiritu. Sa kasalukuyan, kung hihilingin tayong magsalita kung ano si Satanas, magagawa mo ba? Sa anong mga paraan naipapahayag ang tiwaling disposisyon ni Satanas? Ang disposisyon ni Satanas ay napakasama, taksil, marahas, pangit, kasuklam-suklam, tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng kasamaan, at lubos na makamandag. Anong lahat ang mayroon at ano ang Diyos? Ito ay pagkamakatuwiran, kabanalan, dangal, walang hanggang kapangyarihan, karunungan, at habag at pag-ibig. Ang damdamin na ibinibigay ni Satanas sa mga tao ay kasuklam-suklam at kasumpa-sumpa. Ang damdamin na ibinibigay ng Diyos sa mga tao ay madaling lapitan, kaibig-ibig, at kapita-pitagan.

mula sa “Ang Malaman ang Gawain ng Banal na Espiritu ay Napakahalaga” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (II)

Ang lahat ng ginagawa ng masasamang espiritu ay lubhang di-pangkaraniwan, tuwiran nilang tinuturuan ang mga tao na gawin ang ganito at ang ganoon, tuwiran nilang inuutusan ang mga ito tungkol dito, tuwirang silang pinipilit na gumawa ng mga bagay—ito ang kapahayagan ng gawain ng masasamang espiritu. Hindi kailanman pinilit ng gawain ng Banal na Espiritu na gawin ang ganito o ang ganoon, hindi kailanman nito inutusan ang mga tao, hindi ito kailanman naging di-pangkaraniwan, at hindi kailanman gumamit ng di-pangkaraniwan pamamaraan upang turuan ang mga tao na gumawa ng mga bagay, ito ay palaging nakatago sa kaloob-looban ng mga tao, at inaantig sila sa pamamagitan ng konsiyensiya upang maipaunawa sa kanila ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos, anupa’t pagkatapos ay ginagamit nito ang konsiyensiya upang maipagawa sa kanila ang katotohanan. Ito ang pamamaraan kung saan ang Banal na Espiritu ay gumagawa. Hindi kailanman sapilitan o pinilit ng Banal na Espiritu ang mga tao, hindi Siya kailanman gumawa o nagpakita ng anumang di-pangkaraniwan, at hindi Niya hayagang inaatasan ang mga tao. Ano ang ating nalalaman mula dito? Nalalaman natin na ang gawain ng Banal na Espiritu ay mapagpakumbaba at tago, ito ay lalo nang nakatago, at walang anuman ukol dito ang ibinubunyag. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at mayroong dominyon sa ibabaw ng lahat ng mga bagay, ngunit hindi masasabi ng Banal na Espiritu nang tuwiran sa tao “Hoy, dapat mong gawin ang ganito at ang ganoon.” Ang Banal na Espiritu ay hindi kailanman kumilos sa ganitong paraan; inaantig ka Niya, gumagamit ng pag-ibig upang antigin ka, at Siya ay totoong magiliw, kagaya ng hindi mo nararamdaman na parang inaantig ka ng sinuman—ngunit sa kaibuturan ng iyong puso nadarama mo na dapat kang kumilos sa isang partikular na paraan, at na tama at wasto na gawin ang gayon. Masdan kung gaano kaibig-ibig ang Diyos! Muling tingnan ang kapangitan at kahabag-habag na anyo niyaong mga inaalihan ng masasamang espiritu, masdan kung paano, sa sandaling makakita sila ng mga tao, sinasabi nila, “Inutusan ako ng espiritu sa kasalukuyan upang sabihin ang ganito, sinabihan ako upang gawin ang gayon, pinagagawa nito sa akin ang kagaya ng ganito,” masdan kung paano paminsan-minsan ay bumabangon sila sa kalaliman ng gabi upang ipalaganap ang ebanghelyo, o upang manalangin, o upang sabihin kung paano sila inantig at dapat tuparin ang kanilang tungkulin. Masdan kung paanong, sa sandaling ang mga tao ay maigapos ng isang masamang espiritu, nagdudulot ito sa kanila ng katakut-takot na kapighatian, at pinagmamadali sila, masdan kug paanong hindi nila nalalaman kung kailan kakain o gagawa ng mga bagay, kung paanong ang kanilang mga buhay ay bumaligtad. Kapag ang masasamang espiritu ay gumagawa sa mga tao, sinusunggaban nila sila nang paulit-ulit, iniiwan silang hapo at pagod. Sa bandang huli, wala silang anuman nakamit: Walang pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay, sila ay tiwali pa rin kagaya ng dati, yaong dating mga mapagmataas at lubhang mapagparangya ay mapagmataas pa rin at lubhang mapagparangya, at yaong dating mga tuso at nakikipagsabwatan ay tuso at nakikipagsabwatan pa rin. Ginagawang tiwali ng gawain ng masasamang espiritu ang mga tao, at iniiwan silang abnormal ang pag-iisip. Mula sa mga pamamaraan ng panlilinlang ng mga masasamang espiritu, nakikita natin kung gaano kahamak, kasama, kahalay, at kahangal ang mga ito. Walang ginagawa ang mga ito kundi ang takutin at gawing tiwali ang mga tao, at dahil dito ang mga ito ay kinasuklaman at sinumpa ng mga tao, na nagsasabing buktot ang mga ito. Kung kaya, kinakatawan ng gawain ng masasamang espiritu si Satanas—walang pagkakamali dito. Nalalaman ng sinuman na nakakita ng mga tao kung saan gumagawa ang masasamang espiritu, o na inaalihan ng isang demonyo, kung gaano kasuklam-suklam, kahamak, kasama, at kahalay ang masasamang espiritu. Nakikita ba ninyo ang ganito? Nakikita ninyo ang ilan dito, oo? Nakita ba ninyo na taglay ng masasamang espiritu ang katotohanan? Mayroon bang anumang pag-ibig para sa tao ang masasamang espiritu? Mula sa mga gawa ng masasamang espiritu, maaaring makita na wala ang mga ito ni katiting mang katotohanan, at na ang kalikasan nito ay tunay na napakasama. Sa pagkakita kung paano ginagawang tiwali ng masasamang espiritu ang mga tao, nakita mo kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao—ito ay ganap na tama. Sapagkat ang masasamang espiritu ay nakikipagsabwatan kay Satanas, sapagkat hinahangad nitong lahat si Satanas, at mga kasabwat, mga kaibigan, at mga kasamahan ni Satanas, nakakasama na nito si Satanas simula’t sapul. Pinangunahan ni Satanas ang masasamang espiritung ito sa paghihimagsik laban sa Diyos at ito ay pinabagsak sa lupa. Makapagbibigay ba ang isang masamang espiritu na—isang masamang espiritu na walang katotohanan at likas na lubos na mapaghimagsik sa Diyos—ng anumang katotohanan sa isang tao kapag sila ay inaalihan nito? Makapagbibigay ba ito ng mga pagbabago sa kanilang disposisyon? Talagang hindi.

mula sa “Ang Malaman ang Gawain ng Banal na Espiritu ay Napakahalaga” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (II)

Sinundan:Ano ang gawain ng masasamang espiritu? Paano nakikita ang gawain ng masasamang espiritu?

Sumunod:Ano ang mapasok ng mga demonyo? Paano nakikita ang pagpasok ng mga demonyo?