Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

622 Ang mga Bunga ng Pagnanakaw ng mga Sakripisyo ng Diyos

1 Nakikita Ko na ngayon ang iyong di-mapigil na laman na manlilinlang sa Akin, at Ako ay mayroon lamang isang maliit na babala para sa iyo. Ako ay sadyang hindi kikilos sa pamamagitan ng pagkastigo upang “maghintay” sa iyo. Dapat mong malaman kung anong papel ang ginagampanan mo sa Aking gawain, at sa gayon Ako ay masisiyahan. Bilang karagdagan dito, kung lalabanan mo Ako o gagastusin ang Aking pera, o kakainin ang mga sakripisyo para sa Akin, si Jehova, o kayong mga uod ng langaw ay nagkakagatan sa isa’t isa, o mayroong di-pagkakasundo o paglabag sa pagitan ninyong tila-asong mga nilalang–wala Akong pakialam sa anuman sa mga iyan. Kailangan lamang ninyong malaman kung anong uri ng mga bagay kayo, at Ako ay masisiyahan.

2 Kayo, mga umaalingasaw na maliliit na uod ay nagnanakaw ng mga handog mula sa altar Ko, si Jehova; sa paggawa noon, kaya ba ninyong masagip ang inyong nasira at bumagsak na reputasyon at maging ang hinirang na bayan ng Israel? Kayo ay mga walang-kahihiyang sawing-palad! Ang mga sakripisyong yaon sa dambana ay inialay sa Akin ng Aking bayan, nagpapahayag ng “mabubuting damdamin” mula sa mga yaon na may takot sa Akin. Ang mga iyon ay para sa Aking pagkontrol at para sa Aking paggamit, kaya paano mangyayaring ninanakawan ninyo Ako ng maliliit na kalapating kaloob ng mga tao? Hindi ka ba natatakot na maging isang Judas? Hindi ka ba natatakot na ang iyong lupain ay magiging isang “bukid ng dugo”? Ikaw na walang-kahihiyang bagay! Iyong iniisip na ang mga kalapating inihandog ng mga tao ay upang maging pansustansya lahat sa tiyan mo na uod ng langaw?

3 Ang naibigay Ko sa iyo ay ang ikinasisiya Ko at handang ibigay sa iyo; ang hindi Ko naibigay sa iyo ay nasa ilalim ng Aking paghahari, at hindi mo maaaring basta nakawin ang Aking mga handog. Ang Isa na gumagawa ay Ako, si Jhova–ang Panginoon ng sangnilikha, at kaya nag-aalay ng mga sakripisyo ang mga tao ay dahil sa Akin. Iniisip mo bang ito ay kabayaran para sa lahat ng pag-aabalang ginagawa mo? Tunay na wala kang kahihiyan! Para kanino ka ba nag-aabala? Hindi ba’t para ito sa iyong sarili? Bakit mo ninanakaw ang Aking mga sakripisyo? Bakit ka nagnanakaw ng pera mula sa Aking supot ng salapi? Hindi ba ikaw ang “anak ni Judas Iscariote”? Ang Akin, ang mga sakripisyo ni Jehova, ay para matamasa ng mga saserdote. Kayo ba ay mga saserdote? Nangangahas kayong basta kainin ang Aking mga sakripisyo at inihahain pa ninyo ang mga iyon sa hapag; kayo ay walang kwenta! Ikaw na walang kwentang sawing-palad! Ang Akin, ang apoy ni Jehova ay susunugin ka!

Hango sa “Kapag ang mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Yaong Nananampalataya sa Diyos ngunit Hindi Tinatanggap ang Katotohanan ay Walang Pananampalataya

Sumunod:Yaong mga Hindi Naghahanap sa Katotohanan ay Pagsisisihan Ito

Baka Gusto Mo Rin