Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

Unang Bahagi

Mga Klasikong Salita ng Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

(Mga Seleksyon)

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan
2Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
3Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
4Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
5Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
6Ang Dagundong ng Pitong Kulog—Nangangahula Na ang Kaharian ng Ebanghelyo ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
7Ang Tagapagligtas ay Bumalik na Nakatuntong sa “Puting Ulap”
8Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa
9Ang mga Hindi Kaayon kay Kristo ay Tiyak na Kalaban ng Diyos
10Marami ang mga Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahirang
11Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Kristo
12Ikaw ba ay Tunay na Mananampalataya sa Diyos?
13Isinasagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
14Alam Mo Ba? Nakágáwâ ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng Mga Tao
15Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
16Dapat Gumawa Ka ng Sapat na Kabutihan upang Paghandaan ang Iyong Hantungan
17Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
18Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
19Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
20Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
21Ang Katotohanan Ukol sa Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
22Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawa ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
23Tanging ang mga Kilala ang Diyos at Kanyang mga Gawa ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos
24Paano Matatanggap ng Tao ang Pahayag ng Diyos na Kanyang Tinukoy sa Kanyang Pagkaintindi?
25Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao
26Ang Dalawang Pagkakatawang-tao ay Kukumpleto sa Kahalagahan ng Pagkakatawang-tao
27Ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ang mga Taong Ginamit ng Diyos
28Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
29Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
30Ang Diyos ay ang Panginoon ng Lahat ng Nilalang
31Umiiral ba ang Trinidad?