BAHAY-PAHINA MGA AKLAT
A-
A+

Buhay sa Iglesia

"Ang bukal ng buhay ay dumadaloy palabas mula sa trono, dinidiligan at pinakakain ang sambayanan ng Diyos. Ang buhay ay araw-araw na nagbabago; sinusundan tayo ng bagong liwanag at mga pagbubunyag, palaging nagbibigay ng mga bagong pananaw ukol sa Diyos. Nagiging tiyak ukol sa Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan; ang Kanyang mga salita ay palaging nagpapakita, nagpapakita sa kanila na matuwid. Tunay tayong lubos na pinagpala!" (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao)