Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Buhay sa Iglesia

"Ang bukal ng buhay ay dumadaloy palabas mula sa trono, dinidiligan at pinakakain ang sambayanan ng Diyos. Ang buhay ay araw-araw na nagbabago; sinusundan tayo ng bagong liwanag at mga pagbubunyag, palaging nagbibigay ng mga bagong pananaw ukol sa Diyos. Nagiging tiyak ukol sa Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan; ang Kanyang mga salita ay palaging nagpapakita, nagpapakita sa kanila na matuwid. Tunay tayong lubos na pinagpala!" (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao)