Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

67 Ang Pagtawag ng Aming Minamahal

Sino ang palaging bumibigkas ng Kanyang tinig,

nangungusap sa sangkatauhan?

Sino ang laging nagbabantay,

namamalagi sa tabi ng tao?

Ito ang aming minamahal,

Makapangyarihang Diyos!

Narinig na Niya

ang walang magagawang mga pagtangis mula

sa kaibuturan ng aming mga puso.

Hindi Niya matitiis na makita

ang ating mga pakikibaka sa ilalim ni Satanas.

Nakarating na Siya upang ipahayag

ang katotohanan sa mga huling araw para iligtas ang tao.

Pinauuwi Niya kami,

labis na nananabik para sa pagbabago ng aming puso.

Dinadala Niya ang tubig na nagbibigay-buhay,

pinalulusog ng mga salita Niya ang aming mga puso.

Pinapaginhawa Niya ang aming mga sugat sa loob,

ginagabayan kami sa tamang landas.

Bumabagsak kami sa harap Niya

at ibinabahagi ang aming mga damdamin.

Bumubuhos ang aming mga luha ng pasasalamat,

tinatakpan ang aming mga damit.

Sumisigaw kami ng pasasalamat sa Makapangyarihang Diyos.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Iniisip Ka namin sa araw at gabi.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Salamat sa Iyong pagliligtas,

upang maaari kaming mabuhay sa galak sa Iyong harapan.

Aming minamahal!

Sino ang nagpapahayag

ng mga salita ng buhay upang aming matamasa?

Sino ang nagdadala sa amin

ng mga kayamanan ng Canaan?

Ito ang aming minamahal,

Makapangyarihang Diyos.

Dinadala Niya kami sa lupain ng kasaganaan.

Lumalago ang aming buhay habang nagbabasa kami,

nagbabasa ng mga salita ng Diyos sa bawat araw.

Sumasamba kami nang may dalisay na puso,

nabubuhay sa galak sa harap Niya.

Pakinggan ang mga salita ng Diyos,

labis na banayad at mabait.

Lubos naming nadarama ang pagiging kaibig-ibig Niya,

hindi matitiis na mahiwalay.

Ang mga salita ng paghatol at pahayag ng Diyos,

tulad ng isang espada,

ay inilalantad ang aming makasatanas na kalikasan.

Maaaring masakit ito,

ngunit ang katiwalian ay nalilinis.

Kami ay nagiging bago sa pamamagitan

ng paghatol at pagkastigo.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Mahal namin ang Iyong katuwiran.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Ang aming mga puso ay masyadong puno ng paggalang,

at labis Ka naming mahal.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Ang Iyong pag-ibig ay maganda.

Oh, aming minamahal! Aming minamahal!

Ang Iyong diwa ay banal at perpekto.

Nawa’ý mahalin Ka namin hanggang sa kawalang-hanggan.

Aming minamahal!

Sinundan:Panahon

Sumunod:Makapangyarihang Diyos, Siyang Pinakakaibig-ibig

Baka Gusto Mo Rin