Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

559 Naniniwala ang mga Tao sa Diyos Ngunit Hindi Nila Siya Kilala

1 Ang mga Judio ay naniwala sa Akin dahil sa Aking biyaya, at sumunod sa Akin saan man Ako nagtungo. Ang mga ignoranteng tao na ito na may limitadong kaalaman at karanasan ay hinanap lamang ang mga tanda at himala na ipinamalas Ko. Itinuring nila Ako bilang pinuno ng tahanan ng mga Judyo na kayang gumawa ng mga pinakadakilang milagro. Samakatuwid, kapag pinalayas Ko ang mga demonyo mula sa mga tao, nag-usap-usap sila na may malaking kalituhan, sinasabing Ako si Elias, na Ako si Moises, na Ako ang pinaka-sinauna sa lahat ng propeta, na Ako ang pinakamagaling sa lahat ng manggagamot.

2 Bukod sa Aking sarili na nagsasabing Ako ang buhay, ang daan, at ang katotohanan, walang sinuman ang makaaalam ng Aking kabuuan o ng Aking pagkakakilanlan. Bukod sa Aking sarili na nagsasabing ang langit ang lugar kung saan naninirahan ang Aking Ama, walang nakaalam na Ako ang Anak ng Diyos, at Diyos Mismo. Bukod sa Aking sarili na nagsasabing dadalhin Ko sa kaligtasan ang lahat ng sangkatauhan at tutubusin ang sangkatauhan, walang nakaalam na Ako ang Manunubos ng sangkatauhan; kilala lang Ako ng tao bilang isang mabait at maawaing tao. At bukod sa Aking sarili na nagagawang ipaliwanag ang lahat ng tungkol sa Akin, walang nakakilala sa Akin, at walang naniwala na Ako ang Anak ng buhay na Diyos. Ang tao lang ang may ganitong paraan ng pananampalataya sa Akin, at nililinlang Ako sa ganitong paraan. Paanong magagawa ng tao na maging saksi sa Akin kapag taglay niya ang ganitong pananaw tungkol sa Akin?

Hango sa “Ano ang Alam Mo sa Pananampalataya?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Hindi Kayo Nararapat na Makipag-ugnayan sa Diyos sa Gayong Dahilan

Sumunod:Ang Mundo ba ang Iyong Dakong Pahingahan?

Baka Gusto Mo Rin

 • Ang Epekto ng Dalanging Tunay

  I Lumakad nang may katapatan, at manalangin na mawala ang malalim na panlilinlang sa 'yong puso. Manalangin, para malinis ang sarili; manalangin, para…

 • Ang Pinakamakabuluhang Buhay

  I Bilang isang nilalang, dapat mong sambahin ang Diyos. Bilang isang nilalang, dapat mong itaguyod ang pinakamakabuluhang buhay. Kayo'y mga taong itin…

 • Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

  I O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo. Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi. Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga…

 • Sana'y Palagi Kang Manatili sa Aking Puso

  I Manatili Ka sa piling ko sa tagsibol at taglagas, lumakad Kang kasama ko sa init at lamig. Ang pagmasdan, Iyong malungkot na mukha, puso ko'y lubhan…