Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

Unang Bahagi

Ang mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos(Mga Piling Bahagi)

Ikalawang Bahagi

Sandaang mga Tanong sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

Ikatlong Bahagi

Mga Patotoo ng Karanasan sa Kung Paano Pinoprotektahan ng Diyos ang Kanyang Hinirang na mga Tao sa mga Sakuna at Pagsubok