Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

Unang Bahagi

Ang mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos(Mga Piling Bahagi)

Ikalawang Bahagi

Sandaang mga Tanong sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

Ikatlong Bahagi

Mga Patotoo ng Karanasan sa Kung Paano Pinoprotektahan ng Diyos ang Kanyang Hinirang na mga Tao sa mga Sakuna at Pagsubok