"Pagkamulat" - Nagsimula na ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (Clip 2/2)

Panimula

Winakasan na ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ang Kapanahunan ng Biyaya at sinimulan na ang Kapanahunan ng Kaharian. Inihahayag Niya ang katotohanan at sinisimulan ang Kanyang gawain ng paghatol sa pamilya ng Diyos. Paano napadadalisay at naliligtas ang tao ng gawain ng paghatol ng Makapangyrihang Diyos sa mga huling araw? Ano ang ating magiging wakas kung tatanggihan natin ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw? Ibinunyag ang mga kasagutan sa video na ito.

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok