Tagalog Christian Music Video "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay"

Panimula

I

Sa Kapanahunan ng Kaharian,

naghahatid ang Diyos sa isang bagong kapanahunan ng salita.

Binabago Niya ang paraan ng Kanyang gawain,

ginagawa ang gawain ng buong kapanahunan gamit ang salita.

Ito'y panuntunan ng paggawa ng Diyos

sa Kapanahunan ng Salita.

Siya'y nagkat'wang-tao

upang magsalita mula sa iba't-ibang posisyon,

upang tunay na makita ng tao ang Diyos,

ang Salitang nagpapakita sa katawang-tao,

makita Kanyang himala't makita Kanyang karunungan.

Ang gayong gawai'y upang mas makamit mga layunin

ng paglupig sa tao, pagperpekto sa tao, pag-alis sa tao.

Ito ang tunay na kahulugan ng paggamit ng salita

upang gumawa sa Kapanahunan ng Salita,

sa Kapanahunan ng Salita.


II

Sa pamamagitan ng salita,

nalalaman ng tao ang gawain ng Diyos at Kanyang disposisyon.

Sa pamamagitan ng salita,

nalalaman ng tao ang kanyang kakanyaha,

nalalaman kung ano ang kailangan niyang pasukin.

Lahat ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Salita'y

natutupad sa pamamagitan ng salita.

At ang tao'y naibubunyag, naalis,

at nasusubukan sa pamamagitan ng salita.

Nakikita ng tao ang salita,

naririnig ang salita't nalalaman ang pag-iral ng salita.

Kaya siya'y naniniwala sa pag-iral ng Diyos,

pagka-makapangyariha't karunungan,

naniniwala sa puso ng Diyos para sa pagmamahal sa tao't

Kanyang pagnanais na iligtas ang tao.

Bagaman ang "salita" ay karaniwa't payak,

ang salita mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang-tao'y

niyayanig ang buong kalupaa't kalangitan,

binabago ang puso ng tao,

mga paniwala, lumang disposisyon, at ang lumang mundo.


III

Sa pagdaan ng panahon, tanging ang Diyos ng kasalukuyan

ang gumagawa,

nagsasalita't nagliligtas sa tao sa paraang ito.

Saka, nabubuhay ang tao sa ilalim ng patnubay ng salita,

pinapastulan at tinutustusan ng salita.

Lahat ng tao'y nabubuhay sa mundo ng salita,

sa mga sumpa't mga biyaya ng salita ng Diyos.

Higit pa ang hinahatula't kinakastigo ng salita.

Ang mga salita't gawa'y para sa pagligtas ng tao,

sa pagtamo ng kalooban ng Diyos

at pagbabago ng dating nilikhang mundo.

Nilikha ng Diyos ang mundo,

pinamumunuan ang tao sa buong sansinukob,

nilulupig at nililigtas sila ng salita.

At sa katapusan ng panahon,

Dadalhin Niya ang buong lumang mundo

sa katapusan gamit ang salita.

Dahil natupad ito,

Ang Kanyang plano ng pamamahala'y ganap na matatapos,

ganap na matatapos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok