Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos

Panimula

I

Ang paghatol ng Diyos ay di lang, sa iilang salita,

sa paglinaw sa katangian ng tao,

bagkus ay pagbunyag, pakikitungo sa paglipas ng panahon.

Tratong di matumbasan ng karaniwang salita,

katotohanang di saklaw ng tao

Tanging gawang tunay na paghatol;

tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos

sa puso't salita, sa isip o gawa,

siya'y tunay na makilala.

II

Dulot ay kamalayan sa wangis ng Panginoon,

at katotohanang di natin pagtalima.

"Ituturo hangari't layon ng Kanyang gawa"

at ng misteryong di saklaw ng tao.

Upang malaman ang katiwalian

at ang kapangitan sa sarili.

Tanging gawang tunay na paghatol;

tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos

sa puso't salita, sa isip o gawa

siya'y tunay na makilala.

III

Ito'y epekto ng gawa ng Diyos

epekto na dulot ng paghatol.

Buod nito ay ang mabuksan ang daan, katotohanan, at ang buhay ng Diyos

sa yaong sa Kanya'y tiwala.

Ito'y gawa ng Diyos sa paghatol.

Tanging gawang tunay na paghatol;

tanging paghatol na gabay ng pagsunod natin sa Diyos

sa puso't salita, sa isip o gawa

siya'y tunay na makilala.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Marami pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghuhukom ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Gusto mo bang malaman ang landas ng pagpasok sa kaharian ng langit at pagtatamo ng buhay na walang hanggan?