Isang Himno ng mga Salita ng Diyos "Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan"

Panimula

I

Ang sangkatauhan ng hinaharap,

kahit nagmula kay Adan at Eba,

di na mabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas,

bagkus lahi ng nailigtas, ng nalinis.

Ito'y sangkatauhan na kinastigo't hinatulan,

sangkatauhan na pinabanal.

Iba sila sa sinaunang lahi, sa sinaunang lahi nina Adan at Eba,

ibang-iba na halos isang ganap na bagong lahi.

Pinili mula sa mga tiniwali ni Satanas,

nakatayo nang matatag sa huling paghatol,

itong nalalabing grupo,

kasama ng Diyos, ang makakapasok sa huling kapahingahan.


II

Tanging ang makatayo ng matatag

sa pagkastigo't paghatol ng mga huling araw,

sa huling gawain ng paglilinis,

sila ang maaaring makapasok

sa huling kapahingahan kasama ng Diyos.

Ito'y sangkatauhan na kinastigo't hinatulan,

sangkatauhan na pinabanal.

Iba sila sa sinaunang lahi, sa sinaunang lahi nina Adan at Eba,

Ibang-iba na halos isang ganap na bagong lahi.

Pinili mula sa mga tiniwali ni Satanas,

nakatayo nang matatag sa huling paghatol,

itong nalalabing grupo,

kasama ng Diyos, ang makakapasok sa huling kapahingahan.


III

Iba sila sa sinaunang lahi, sa sinaunang lahi nina Adan at Eba,

Ibang-iba na halos isang ganap na bagong lahi.

Sa huling gawaing paglilinis

na ang mga makakapasok sa kapahingahan

ay makalalaya sa kapangyarihan ni Satanas at makakamit ng Diyos.

Sila'y makakapasok sa huling kapahingahan.

Sila'y makakapasok sa huling kapahingahan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Marami pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghuhukom ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Gusto mo bang malaman ang landas ng pagpasok sa kaharian ng langit at pagtatamo ng buhay na walang hanggan?