Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan

Panimula

I

Nais ng Diyos na maraming tao ang mag-aaral nang mabuti

kapag naharap sa salita ng Diyos at Kanyang gawain,

lumalapit sa mahalagang salita na ito

na may maka-diyos na puso.

Huwag sundan ang yapak ng mga pinarusahan.

Huwag tularan si Pablo, tamang daa'y malinaw na alam

ngunit sadyang sumuway, nawala ang handog sa kasalanan.

Tanggapin ang bago Nyang gawa,

kamtin katotohanan Nyang bigay.

Gayo'y iyong matatamo ang kaligtasan ng Diyos!


II

Hindi hangad ng Diyos na marami ang maparusahan,

sa halip ay nais Nya na mas marami ang maligtas,

upang mas maraming tao ang magsikap,

at sumunod sa Kanyang mga yapak,

upang higit pa ang makapasok sa kaharian ng Diyos!

Tanggapin ang bago Nyang gawa,

kam'tin katotohanan Nyang bigay.

Gayo'y iyong matatamo ang kaligtasan ng Diyos!


III

Matuwid ang turing ng Diyos sa lahat,

ano man ang iyong edad, gaano ka man katanda,

o ang pagdurusa mong naranasan.

Kanyang disposiyo'y di magbabago kailanman,

matuwid sa harap ng mga bagay na ito.

Wala Siyang pinapaboran,

ngunit pinahahalagahan ang taong tinatanggap

katotohanan N'ya't bagong gawa,

iwinawaksi lahat ng ibang mga bagay.

Tanggapin ang bago Nyang gawa,

kam'tin katotohanan Nyang bigay.

Gayo'y iyong matatamo ang kaligtasan ng Diyos!

Tanggapin ang bago Nyang gawa,

kam'tin katotohanan Nyang bigay.

Gayo'y iyong matatamo ang kaligtasan ng Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok