Ang Himno ng Salita ng Diyos Siya Ang Ating Diyos

Panimula

I

Siya lang ang may alam ng ating iniisip.

Uri't diwa natin ay talos N'ya, tulad ng palad N'ya.

Tanging S'ya ang hukom sa taong tiwali at suwail.

Tanging S'ya ang magsasabi't gagawa sa atin sa ngalan ng Diyos.

S'ya lang ang nag-aangkin ng kapangyariha't dunong ng Diyos.

Tanging S'ya lamang ang nag-aangkin ng dangal ng Diyos.

Ang disposisyon ng Diyos at kung ano S'ya at mayro'n S'ya

ay ganap na hayag sa buo, sa buo Niyang katawan.

S'ya lang ang makapagdadala ng liwanag sa atin.

S'ya lang ang makapagtuturo ng tamang daan.

S'ya lang maghahayag mga hiwagang di-hayag ng Diyos,

Di-hayag ng Diyos mula sa paglikha hanggang ngayon.

S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas

at mula sa tiwali ng ating, ng ating disposisyon.

S'ya lang ang magliligtas sa atin mula kay Satanas,

at sa tiwaling disposisyon, ng ating disposisyon.

II

Sa sandaling iyon, isip ay nagkamalay,

espiritu natin ay tila nabuhay:

Ang karaniwan at hamak na taong ito,

na namumuhay kasama natin at di natin tanggap — sino Siya?

Di ba't Siya'y asam natin araw at gabi,

Pinakahihintay: Panginoong Jesu-Cristo?

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay!

Di ba't Siya'y asam natin araw at gabi,

Pinakahihintay: Panginoong Jesu-Cristo?

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

S'ya 'to! Talagang S'ya 'to! Siya ay ang ating Diyos!

S'ya ang katotohanan, daan, at buhay!

Tunay ngang katotohanan, daan, at buhay!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok