Tagalog Gospel Song "Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan"

Panimula

I

Piliin ang inyong sariling landas,

huwag tanggihan ang katotohanan

o lapastanganin ang Banal na Espiritu.

Huwag maging mangmang, huwag maging mapagmataas.

Sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

II

Manabik sa katotohanan at maghanap ng katotohanan.

Ito ang tanging paraan na makikinabang kayo.

Yaong mga nakarinig ng katotohanan

ngunit nagbabalewala nito

ay lahat napakahangal at ignorante.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

III

Dahan-dahang tahakin ang landas ng paniniwala sa Diyos.

Huwag magmadali sa paghuhusga.

Huwag maging kaswal,

walang inaalala sa inyong paniniwala sa Diyos.

Ang mga naniniwala sa Kanya

ay dapat maging mapitagan at mapagpakumbaba.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

IV

Yaong mga nakarinig ng katotohanan

ngunit agad agad may konklusyon

o hahatulan kung ano ang totoo ay puno ng pagmamataas.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

V

Walang sinumang naniniwala kay Jesus

ay karapat-dapat na sumumpa o humatol.

Dapat kayong maging makatuwiran

at tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok