"Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" - Bakit Tinaglay ng Nagbalik na Panginoon ang Pangalan ng Makapangyarihang Diyos? (Clip 4/5)

Panimula

Nakahula sa Biblia, "at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan" (Pahayag 3:12). "Ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan, na ipangangalan ng bibig ni Jehova" (Isaias 62:2). Sa mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita sa sangkatauhan sa pangalang "Makapangyarihang Diyos," ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa pamilya ng Diyos at ibinubunyag ang Kanyang matuwid, maharlika at puno ng poot na disposisyon. Malaki ang saklaw ng kahalagahan ng pangalang "Makapangyarihang Diyos"; alam ba ninyo ang kahalagahan ng pangalang ito? Ibibigay sa inyo ng video na ito ang sagot.

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok