Isang Himno ng mga Salita ng Diyos "Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao"

Panimula

I

Dakila ang mga gawa ng Espiritu ng D'yos

mula pa man sa paglalang ng mundo.

Tinapos N'ya iba't-ibang mga gawain sa iba't-ibang mga bansa,

at sa iba't-ibang mga kapanahunan.

Ang mga tao sa bawat kapanahunan

nakikita'ng iba't iba N'yang mga disposisyon

likas na ibinunyag para makita ng lahat

at ipinakita sa iba't ibang mga gawain.

Siya ang D'yos puno ng awa at pagmamahal.

Siya ang alay sa kasalanan ng tao at pastol.

Bagaman Siya ay kahatulan, kaparusahan at sumpa ng tao.

II

Kaya N'yang patnubayan ang tao

sa loob ng dalawang-libong taon o higit pa

at tubusin ang tiwaling tao mula sa kasalanan.

Kaya N'yang lupigin ang lahat ng tao na 'di S'ya kilala.

Upang ang lahat ay ganap na sumuko sa Kanya.

Sa huli ay susunugin N'ya ang karumihan at kasamaan

sa mga tao sa mundo.

Upang makita ng mga tao na S'ya'y Banal at kamangha-mangha,

S'ya ay D'yos na humahatol sa tao.

Siya ang D'yos puno ng awa at pagmamahal.

Siya ang alay sa kasalanan ng tao at pastol.

Bagaman Siya ay kahatulan, kaparusahan at sumpa ng tao.

III

Sa mga masasama, S'ya ay apoy.

Siya ay ang hukom at tagapag-parusa.

S'ya'y pakikitungo at sumusubok

sa mga gustong maging ganap,

Siya rin ay ginhawa, at tagapagkaloob ng salita.

Sa mga inalis, S'ya ay parusa at ganti.

Siya ang D'yos puno ng awa at pagmamahal.

Siya ang alay sa kasalanan ng tao at pastol.

Ngunit nagbibigay Siya ng paghatol, sumpa at pagkastigo.

Isang sumpa sa tao.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Gusto mo bang malaman ang landas ng pagpasok sa kaharian ng langit at pagtatamo ng buhay na walang hanggan?