Tagalog Christian Song "Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita"

Panimula

I

Sa mga huling araw, Diyos ay nagiging-tao.

Sa salita Niya tinutupad lahat,

Sa salita Niya inihahayag lahat.

Tanging sa salita makikita ang ganap na Siya, na mismong Siya ay Diyos.

Pumaparito sa lupa ang naging-taong Diyos

tanging upang ihayag ang Kanyang salita.

Kaya, wala nang tanda, sapat na ang salita ng Diyos.

II

Dumarating ang Diyos sa lupa sa mga huling araw,

upang makilala Siya sa ministeryo ng salita.

Sa salita'y kita lahat kung sino Siya,

ang dunong at mga dakila Niyang gawa.

Sa Kapanahunan ng Kaharian,

sa salita nilulupig ng Diyos ang tao.

Darating rin ang mga salita Niya sa

lahat ng dibisyon, sekta, saklaw, at denominasyon.

Sa salita'y lulupigin Niya sila,

upang makita ng lahat ang awtoridad at kapangyarihang dala ng salita Niya.

Kaya salita lang ng Diyos ang nasa harap mo ngayon.

III

Sa paghayag ng kapangyariha't awtoridad ng salita ng Diyos,

lahat nang sinabi ng Diyos ay kailangang maganap,

at isa-isang matutupad.

Kaya maluluwalhati ang Diyos sa mundo,

na salita Niya'y maghahari.

Sa mga salita ng Diyos,

masasama'y nakastigo, at matutuwid ay napagpala.

Nakumpleto't naitatag lahat sa mga salita ng Diyos.

Ginaganap lahat ng Diyos sa salita nang walang mga himala,

reyalidad ay sa salita Niya.

Sa Kapanahunan ng Kaharian, gawa ng Diyos sa salita ginagawa.

Sa salita, nakakamit Niya mga resulta ng gawain Niya,

walang mga kababalaghan at himala;

Sa salita lamang Siya gumagawa.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Mas Marami Pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok