Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

212 Nakikita ang Pag-ibig ng Diyos sa Loob ng Kanyang Paghatol

1 Narinig ko na ang tinig ng Diyos at naitaas na ako sa harap ng Kanyang trono. Kinakain at iniinom ko ang Kanyang mga salita at dumadalo sa labis-labis na piging. Lahat ng mga salita ng Diyos ay ang katotohanan, napakahalaga ng mga ito. Ang Kanyang paghatol ay inilalantad ang katiwalian ng tao, lubusang kumbinsido ako. Napasailalim na ako sa paghatol ng mga salita ng Diyos at malinaw na nakita ang katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan. Sa pagkaunawa lamang ng katotohanan ko nakikita na kung gaano kalaki ang aking mga kakulangan. Lahat ng mga salita ng Diyos ay isang dakilang kayamanan ng buhay sa tao. Higit pa, ang mga ito ang pinakadakilang biyaya at pagpapala ng Diyos para sa sangkatauhan.

2 Ang mga pagsubok at mga paghihirap ay ibinubunyag kung gaano kaliit ang aking pananampalataya. Ako ay nagbubunyag ng pagka-negatibo, nagrereklamo ako, hindi ako sumusunod sa Diyos, Punong-puno ako ng mga tiwaling satanikong disposisyon, hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa paghatol ng Diyos na dumarating upang linisin ang aking katiwalian, Pagkatapos ng napakaraming pagdurusa nakilala ko ang aking sarili, tunay akong nagsisi. Nauunawaan ang katotohanan, ako ay nagbago na at nakalasap na ng pag-ibig ng Diyos. Nasaksihan ko na kung gaano kaibig-ibig ang matuwid at banal na disposisyon ng Diyos. Ako ay ipinagpapasalamat ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, na nakatulong sa akin upang isabuhay ang isang kawangis ng tao.

3 Sa pamamagitan lamang ng paghatol ng mga salita ng Diyos aking natutuhan na pinakamakahulugan ang minamahal ang Diyos. Napakalaki ng aking nakamtan na sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, tunay nga itong pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga paghihirap at mga pagsubok nakalasap na ako ng pag-ibig ng Diyos, mas minamahal ko pa ang Diyos. Napagmasdan ko na ang pangit, masamang mukha ng malaking pulang dragon, mas kinamumuhian ko pa si Satanas. Ako ay mapalad na nabubuhay pa hanggang ngayon at makapagpapatotoo para sa Diyos; ito ay isang pagpapala mula sa Kanya. Ang kapiraso ng kawangis ng tao na mayroon ako ngayon ay lubusang dahil sa kaligtasan at biyaya ng Diyos. Itinatakda ko ang aking pasiya upang tuparin ang aking tungkuling suklian ang pag-ibig ng Diyos. Itataguyod ko ang katotohanan, maging isang mabuting saksi, at palaging pinupuri ang Diyos.

Sinundan:Pagkakamit ng Katotohanan sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Diyos ay Napakahalaga

Sumunod:Mga Pagbubulay-bulay Habang Binabasa Ko ang mga Salita ng Diyos

Kaugnay na Content