Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

12 Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag

Bilis

12 Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag

I

Dumarating ang Diyos na nagkatawang-tao

para gawin ang Kanyang gawain.

Mapagpakumbaba Siyang nagtatagong kasama ng tao,

ipinapahayag ang katotohanan at hinahatulan sila,

dinadala ang landas tungo sa buhay na walang-hanggan.

Ang mga salita ng Diyos ang katotohanan,

nilulupig ang mga puso ng daan-daang milyong tao.

Hinahatulan at inililigtas Niya ang sangkatauhan,

dinadala sa kanila ang liwanag.

Salita ng Diyos ay gaya ng tabak na magkabilang-talim,

hinahatula't nililinis masamang likas ng tao.

Buong bayan ng Diyos ay dinadalisay.

Nabubuhay sila sa liwanag

at sama-samang sumasamba sa Kanya, sama-sama.

II

Salita ng Diyos ay inilalabas tulad ng kidlat,

kumikislap mula sa Silangan tungo sa Kanluran.

Ang gawain ng Diyos ay nakatuon sa buong sansinukob,

ang kaharian ng ebanghelyo'y

lumaganap na sa mga dulo ng mundo.

Ang mga hinirang ng Diyos ay nagtitipon

sa harap ng Kanyang trono mula sa lahat

ng bansa para sambahin ang Diyos.

Ang Kanyang mga salita'y

may dalang awtoridad at kapangyarihan,

at nakagawa ng isang grupo ng mananagumpay sa Tsina.

Salita ng Diyos ay gaya ng tabak na magkabilang-talim,

hinahatula't nililinis masamang likas ng tao.

Buong bayan ng Diyos ay dinadalisay.

Nabubuhay sila sa liwanag

at sama-samang sumasamba sa Kanya, sama-sama.

III

Nadaig na ng Diyos si Satanas at nagtamo ng kaluwalhatian.

Lubusang nakumpleto ang Kanyang dakilang gawain.

Ang sangkatauha'y mabubuhay sa loob ng liwanag,

at pupurihin ang Kanyang banal na pangalan magpakailanman.

Salita ng Diyos ay gaya ng tabak na magkabilang-talim,

hinahatula't nililinis masamang likas ng tao.

Buong bayan ng Diyos ay dinadalisay.

Nabubuhay sila sa liwanag

at sama-samang sumasamba sa Kanya, sama-sama.

Sinundan:Kaharian ni Cristo'y Nasa Tao Na

Sumunod:Ang Isang Tunay na Diyos ay Nagpakita na sa Katawang-tao

Baka Gusto Mo Rin