Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Makapangyarihang Diyos, Ngayo'y Sumaakin Ka Na

Bilis

Makapangyarihang Diyos, Ngayo'y Sumaakin Ka Na

I

Makapangyarihang Diyos, ngayong sumaamin Ka na,

alalahani'y nagiging galak.

Sa pagkain, pag-inom, pagbabahagi ng Iyong mga salita,

kami'y dumadalo sa piging.

Sa pagtataguyod sa amin ng Iyong buhay na tubig,

kami'y sagana sa lahat.

Biyaya ng Diyos na mauunawaan namin

ang katotohana't makapapasok sa realidad.

Mga kapatid na lalaki, ngayon tayo'y kumakain, umiinom,

at tinatamasa ang Kanyang mga salita,

nabubuhay sa Kanyang kaharian.

Mga kapatid na babae, mahalin ang isa't isa,

magkaisa sa puso at isaalang-alang ang puso ng Diyos.

II

Hangga't makakamit ko ang katotohanan, puso'ko'y malulugod.

Naitatwa ko na makalamang aliw, pakinabang,

kapalalua't katanyagan din.

O mahal na Diyos, katotohanan ang aking hahanapin,

sisikapin kong makamit itong lahat.

Mamuhay ayon sa Iyong mga salita,

lupigin si Satanas para luwalhatiin Ka.

Mga kapatid na lalaki, ngayon tayo'y kumakain, umiinom,

at tinatamasa ang Kanyang mga salita,

nabubuhay sa Kanyang kaharian.

Mga kapatid na babae, mahalin ang isa't isa,

magkaisa sa puso at isaalang-alang ang puso ng Diyos.

III

Patuloy nating sinusundan ang mga yapak ng Diyos,

nabubuhay sa Kanyang presensya.

Tinatamasa mga salita ng Diyos, at nauunawaan katotohanan,

nililinis tayo sa ating katiwalian.

Nagkakaisa tayong gumagawa, tinutupad ang ating mga tungkulin,

at tunay na minamahal ang Diyos.

Dahil sa pagmamahal ng Diyos kaya natin maaaring

makamit ang Kanyang mga pangako at pagpapala.

Mga kapatid na lalaki, ngayon tayo'y kumakain, umiinom,

at tinatamasa ang Kanyang mga salita,

nabubuhay sa Kanyang kaharian.

Mga kapatid na babae, mahalin ang isa't isa,

magkaisa sa puso at isaalang-alang ang puso ng Diyos.

Sinundan:Mahal Ko, Pakihintay Ako

Sumunod:Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos