Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Kategorya ng Himno

Mga Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay

Mga Mood

Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig
Nakakarelaks
Nakakarelaks

Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos Awit ng Taos-pusong Pagkapit Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan Saan ang aking tahanan Disidido Akong Sundin ang Diyos Pananabik Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan Puso-sa-Puso sa Diyos Pagkakaugnay sa Diyos Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay O Panginoon, Nasaan Ka Purihin ang Diyos nang Buong Puso Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko’y Sa’Yo Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso Alam ng Diyos ang Aking Puso Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman Mahalin ang Diyos ang Aking Nais Gusto Kong Mahalin ang Diyos nang Mas Malalim Kasama Ka Hanggang Wakas Pinupuri ng Lahat ng Tao ang Makapangyarihang Diyos Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian Pagtitika Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin Ang Buhay ng Isang Bagong Tao Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian Mahal Ko, Pakihintay Ako Panahon Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos O Minamahal Ko, Hinahanap Kita Sana Maantig Muli ng Diyos Ang Ating Mga Espiritu Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin Ikaw Ay Nasa Puso Ko Panahon ng Paghihiwalay O Makapangyarihang Diyos, Napakaluwalhati Mo Magpapasakop Ako sa Mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos

0(Mga) Resulta ng Paghahanap